ŠTUDIJNÉ PORADENSTVO

Končíš školu – a čo ďalej?

Profesijné a študijné poradenstvo


Každý žiak musí vedieť, kam bude smerovať po škole.

Vzdelanie, štúdium, dobrovoľ- nícky, sociálny alebo ekologický rok, pobyt v zahraničí alebo hľadanie zamestnania? Otázky, ktoré podporujú rozhodnutie.

Preto chceme poskytnúť na týchto stránkach všeobecné informácie, ktoré môžu pomôcť pri orientácii na povolanie. Rovnako tu nájdete informácie k praxi a k aktuálnym podujatiam a zámerom.

KONCEPT

Profesijného a študijného poradenstva (nemecky)

Štúdium v Nemecku

POSTUP PRI VÝBERE POVOLANIA

Výbor povolania je procez, ktorý môže trvať niekoľko rokov. Postup procesu výberu povolania od
spolkových agentúr môže pomôcť zodpovedať dôležité otázky.
Viac informácií »

RODIČIA A VOĽBA POVOLANIA

Ako môžem podporiť dieťa pri výbere povolania?
Odkazy a tipy »Rodičovská brožúra  »Viac informácií »

TESTY ZÁUJMOV A VOĽBY ŠTÚDIA

Testy záujmov a voľby štúdia
OrientierungsTest »Beratungstool »

ŽIADOSŤ O PRÁCU

Existuje tréning žiadosti o prácu do pracovnej agentúry
Viac informacií »

ŠTIPENDIÁ PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV

Sú tu napr. informácie na „Stipendienlotse“, databáza spolkového ministerstva vzdelávania a výskumu
Viac informacií »


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
download linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram