UŽITOČNÉ LINKY

IPčko.sk – Internetová poradňa pre mladých ľudí

Psychologická pomoc nonstop, bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu.
Viac informácií »

LIGA ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Liga za duševné zdravie je nepolitické, charitatívne, humanitné, neprofesionálne, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia.
Viac informácií »

PREVENCIA ŠIKANOVANIA

Na boj so šikanovaním dostali deti, rodičia i učitelia nového pomocníka, kde nájdu užitočné informácie ako aj on-line poradňu. Stránka vznikla ako súčasť projektu “Národná sieť pre prevenciu šikanovania a násilia v školách“, ktorý financuje Ministerstvo školstva SR a realizuje občianske združenie Papilion. 
Viac informacií »

KRÍZOVÁ LINKA POMOC - COVID 19

Krízová linka pomoci poskytuje anonymné, nonstop a bezplatné psychologické poradenstvo a podporu pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze v súvislosti s COVID-19.
Viac informacií »

DROGOVÝ INFORMAČNÝ PORTÁL

Stránku spravuje Národné monitorovacie centrum pre drogy, ktoré je súčasťou odboru koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog.
Viac informacií »

BERATUNG FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Viac informacií »

POMOC OBETIAM NÁSILIA

Viac informacií »

DAS INTERNET SICHER NUTZEN

Viac informacií »

LINKA DETSKEJ ISTOTY

Viac informacií »

CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE

Viac informacií »

CPPPaP

KONTAKT

Brnianska 47A, 811 04 Bratislava I
sekretariat@nasaporadna.sk

Mýty o školskej psychólogii

EDUWORLD


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram