KONCEPTY

DSB Koncepty

Všetky koncepty najdete tu ako PDF dokumenty na stiahnutie.

KONCEPT

Jazykového vzdelávania na MŠ, ZŠ, GYM

KONCEPT

DFU

KONCEPT

Nemeckého jazka na ZŠ

KONCEPT

vyučovacej metódy
na MŠ, ZŠ, GYM

KÓDEX

správania

KONCEPT

hodnotenia výučby

ZÁSADY

hodnotenia výkonu

KONCEPT

celodennej starostlivosti

KONCEPT

integrácie

KONCEPT

inklúzie

KONCEPT

prevencie

KONCEPT

doučovania

KONCEPT

vybavovania sťažností

KONCEPT

školenia

KONCEPT

prechod zo ZŠ na GYM

Koncepcia mediálnej výchovy

Nemeckej školy Bratislva

KONCEPCIA

Mediálne vzdelávanie

KONCEPT MEDIÍ

Materská škola

KONCEPT MEDIÍ

Základná škola

PREHLAD

Mediálného konceptu na DSB

PRINCÍPY

Dištančného vzdelávania DSB

PRAVIDLÁ

Knigge Videochatu DSB

Koncepcia a program

Nemeckej školy v Bratislave
Na našej škole sú vítaní žiaci a žiačky všetkých národností a kultúr.
Vzdelávací program DSB podporuje komplexný individuálny rozvoj každého dieťaťa.
Žiakov a žiačky vedieme k tomu, aby sa naučili prevziať zodpovednosť za seba aj za druhých.
Podporujeme odborné aj nadodborné kompetencie vedúce k samostatnému, zodpovednému a celoživotnému vzdelávaniu.
Mimoriadny dôraz kladieme na podporu a rozvíjanie jazyka.
Našu ponuku spestrujeme aktívnou spoluprácou s regionálnymi a medzinárodnými inštitúciami.
DSB umožňuje dosiahnutie medzinárodne uznaných záverečných skúšok.
Záleží nám na profesionalite a na cielenom zvyšovaní kvalifikácie a ďalšom vzdelávaní všetkých spolupracovníkov.
Sme otvorení novým nápadom a konštruktívnej kritike a spoločne hľadáme riešenia.
Kladieme dôraz na férovú, transparentnú a konštruktívnu spoluprácu všetkých.
Spolupracovníci DSB sú si vedomí svojej zodpovednosti voči žiakom a rodičom a tvoria zodpovedný tím.
Vedenie školy realizuje rozhodnutia a zabezpečuje pocit istoty prostredníctvom kontinuity, ochoty pomôcť, transparentnosti a férovosti.

Koncepcia

nemeckej školy Bratislva

Program

nemeckej školy Bratislva


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
downloadarrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram