AKTUALITY

Záverečné podujatie cezhraničného projektu BIG_ling SK-AT

Využívanie inovatívnych metód vo viacjazyčnom vzdelávaní.

15. decembra 2022

Mária Jezná
Všetci partneri Interreg projektu „Vzdelávacia spolupráca v prihraničnom regióne SK-AT_bilinguálne“ po dvoch rokoch tvrdej práce predstavili svoje výsledky dňa 1.12.2022 v Eisenstadte. Ako Nemecká škola Bratislava sme sa za posledné dva roky podieľali na mnohých produktoch projektu a mnohé sme aj sami zorganizovali a vytvorili. Naše vlastné témy boli v cezhraničnej zbierke didaktických materiálov „Zdravá výživa“ a v našom regionálnom metodicko-didaktickom produkte „Jazyk potrebuje pohyb“. 


Počas trvania projektu sa naši učitelia a učiteľky zúčastnili mnohých odborných seminárov, hospitácií a konferencií a deti z materskej a základnej školy absolvovali niekoľko zaujímavých exkurzií.

Na záverečnom podujatí boli prezentované a predstavené všetky produkty všetkých 8 partnerov projektu, ako aj spoločná zbierka materiálov. Všetky vytvorené materiály s inovatívnymi metódami vzdelávania budeme môcť využívať pri našej práci s deťmi a žiakmi.

SPÄŤ


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram