AKTUALITY

Súťaž Jugend musiziert v Osle

Cez hudbu spoznávame svet 

27. marca 2023

DSB
Michaela Bláhová zo 7. triedy sa kvalifikovala v kategórii klavír v rámci internej školskej súťaže Jugend musiziert a 17. marca vycestovala do Osla na regionálnu súťaž pre krajiny strednej a severnej Európy.
V sprievode Marianny Gazdíkovej absolvovala šesť rušných dní so súťažou, spoločnými skúškami s ostatnými účastníkmi, návštevami koncertov, ďalším vzdelávaním pre učiteľov predmetu hudobná výchova a prehliadkou mesta. 

Michaela dôstojne reprezentovala našu školu a získala veľmi pekné 3. miesto. To znamená, že na bodovej stupnici získala 19 bodov z 25 možných, čo je pri jej prvej účasti veľký úspech. Srdečne gratulujeme!

Dole v galérii nájdete niekoľko fotografií, ktoré ilustrujú dni plné programu.
SPÄŤ


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram