AKTUALITY

Konfirmácia nemeckých konfirmandov

“Najdôležitejší deň v ich kresťanskom živote!“

19. septembra 2021

Jana Kucharová
Naši dvaja nemeckí gymnazisti zažili v nedeľu, dňa 19. septembra 2021, jeden z najdôležitejších dní v ich kresťanskom živote.

Spolu so svojimi rodinami, priateľmi a známymi sa stretli v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ulici pri príležitosti ich konfirmácie. Počas konfirmačnej bohoslužby vyznali vieru a prostredníctvom farárky, pani Anny Polckovej prijali konfirmáciu.
Stali sa tak dospelými členmi spoločenstva, ktorí dokážu prevziať zodpovednosť za svoj kresťanský život a žiť a konať podľa svojej viery.


SPÄŤ


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram