AKTUALITY

Mikuláš

“Vitaj, vitaj Mikuláš...“

6. decembra 2021

Lenka Novosadová
Šiesteho decembra navštívil Mikuláš aj Nemeckú školu a priniesol si so sebou pomocníkov, anjela a čertíka. Deti od prvého do štvrtého ročníka ho už čakali na slávnostne vyzdobenom ihrisku. Tento rok sa kvôli pandémii žiaľ nemohla oslava, konať v jedálni, ako je zvykom. 

Po jeho príchode predviedli jedna trieda za druhou, to čo už týždne usilovne nacvičovali. Mikuláš si vypočul krásne básne, vianočné pesničky a dynamické tančeky. Dokonca mu deti ponúkli aj keksíky, ktoré samé napiekli. 

Na konci každého predstavenia boli obdarované ovocím a kindervajíčkom. Napriek okolnostiam to bola veľmi pekná a vydarená akcia.

Tu by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať našim dobrovoľníčkam: Kathi, Kat und Alena, bez ich podpory by sa táto akcia nemohla takto uskutočniť.


SPÄŤ


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram