AKTUALITY

Návšteva Európskeho informačného centra

“Občianska náuka“

11. marca 2022

Emma Horvat, žiačka 9. triedy
Dňa 11.3.2022 sme my, 9. trieda, spolu s pani Grichovou, absolvovali prednášku v Európskom informačnom centre v Bratislave v rámci predmetu občianska náuka.

Táto prednáška bola o Európskej únii ako celku, ale aj o dezinformáciách a dezinformáciách v dnešných médiách. Z prednášky sme sa dozvedeli veľa, či už ako funguje Európsky parlament, ako môžeme objavovať dezinformácie v médiách alebo akú dôležitú úlohu zohráva schengenský priestor v EÚ.

„Veľmi sa nám páčila interaktívna časť, kde sme skúmali tri články a mali sme zistiť, ktorý uvádza nepravdivé informácie, teda dezinformácie,“ odpovedajú viacerí študenti na otázku, čo sa im páčilo najviac. Okrem toho sa mnohí naučili nové veci, ktoré im boli predtým neznáme alebo nejasné.
Výlet bol veľmi zaujímavý a ďakujeme pani Grichovej, že nám to umožnila.SPÄŤ


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram