AKTUALITY

Súťaž s Osmijankom a Bibliotéka

Kniha, priateľ človeka

1. decembra 2022

Lucia Grichová Oksošová
Tento školský rok sme sa triedami 3.A a 3.B zapojili na slovenčine do celoslovenskej čitateľskej súťaže OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA, aby sme u detí podporili pozitívny vzťah ku kvalitným detským knihám a rozvíjali čítanie s porozumením. V uplynulých dňoch sme konečne obdržali súťažné zošity, na ktoré detí už netrpezlivo čakali. Radosť bola obrovská! Radi sa púšťame do nových výziev a tešíme sa na kreatívne odpovede na súťažné otázky. 😊

Vzťah ku knihám sme tento rok v novembri podporili aj na knižnom veľtrhu Bibliotéka. Stretli sme sa na besede s obľúbenou detskou autorkou Gabrielou Futovou a ilustrátorom Miroslavom Regitkom. Mnohí si odniesli aj nimi podpísané krásne knižky. O tom, že deti boli s podujatím spokojné, svedčili najmä ich šťastné tváričky. Určite sa zase niekedy vrátime.SPÄŤ


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram