AKTUALITY

Poďakovanie z Ukrajiny za náš dar

Návšteva z DS Kyjev

22. februára 2023

DSB

V pondelok 13. februára 2023 k nám prišiel na návštevu Willi Wrubel, riaditeľ Nemeckej školy Kyjev.  Zaujímal sa nielen o pedagogickú koncepciu DSB, ale stretol sa aj so žiakmi vyšších ročníkov, aby im poďakoval za darcovskú akciu počas vianočného trhu. 

Vďaka deťom, zamestnancom a rodičom DSB, ktorí prispeli počas vianočného blšieho trhu, bolo možné podporiť DS Kyjev pri zakúpení satelitného internetového pripojenia. To umožní žiakom v Kyjeve zostať v spojení so školou aj v prípade výpadku elektrickej energie. 

Pôvodne sa plánovalo, že pán Wrubel bude so žiakmi Gymnázia DSB počas vyučovania hovoriť aj o situácii na Ukrajine, ale žiaľ, z rodinných a zdravotných dôvodov to nebolo možné. Dúfame, že túto návštevu budeme môcť čoskoro zopakovať a po toľko vytúženom ukončení vojny budeme môcť privítať v našej škole aj študentov DS Kyjev. 


Veľká vďaka všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili!


SPÄŤ


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram