AKTUALITY

Cezhraničná exkurzia a putovná výstava

Vzdelávací projekt v škôlke

8. decembra 2022

Materská škôlka
V rámci projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávanie v pohraničnom regióne SK-AT_bilingválne“, BIG_ling SK-AT, sa konala na DSB prednáška pre pedagógov a našich projektových partnerov zo Slovenska ako aj z Rakúska. Prednášku s názvom „Výhody a predsudky dvojjazyčnosti“ viedla Mag. Zwetelina Ortega, jazykovedkyňa z Viedenskej univerzity. Prednáška bola spojená s putovnou výstavou „Živá dvojjazyčnosť - pohľad na pohraničný región“. 

V tento deň naši projektoví partneri navštívili aj skupiny materskej školy a triedy základnej školy. Mali možnosť vidieť a zažiť našu koncepciu „Jazyk prostredníctvom pohybu“ (nemčina v pohybe, pohybové príbehy, pohybové jazykové hry, jazykové hry na podporu orálnej motoriky a jazykový program Hocus & Lotus) v každodennom živote.


LINK
SPÄŤ


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram