BIG_ling SK-AT

Kooperačný program 

„Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT bilingválne“
Neustále rastúci región s hlavnými mestami Bratislavou a Viedňou predstavuje dynamický hospodársky priestor s rôznorodými možnosťami zamestnanosti. Tento región má mestský charakter na jednej strane, na druhej strane je tvorený bohatými (chránenými) krajinnými oblasťami. Jazyková a kultúrna rozmanitosť, ktorou sa tento región vyznačuje, predstavuje dôležitý, okrem iného aj pre pracovný trh, relevantný faktor, ovplyvňujúci rozvoj, konkurencieschopnosť a atraktivitu tohto špecifického životného priestoru.

Jazykové a kultúrne znalosti sú rozhodujúce pre zamestnanosť budúcich mladých dospelých ľudí. Súčasne sú v oboch krajinách pre sektor vzdelávania prioritou kompetencie v oblasti prírodných vied, techniky a digitalizácie. Z tohto dôvodu je v súčasnom projekte získavanie jazykových znalostí (jazykov suseda/viacjazyčnosti) rozšírené o ponuku aktivít zameraných na objavovanie a využívanie pohybových činností v učebných procesoch zacielených na digitálnu oblasť, oblasť prírodných vied a techniky. Tento aspekt obohacuje spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami o ďalšie perspektívy. Ďalším inovatívnym prínosom je využitie regionálnych potenciálov (napríklad chránených krajinných území, múzeí, podnikov, veľkomiest), ktoré budú v rámci projektu predstavené ako miesta výučby a zapojené do každodennej pedagogickej praxe ako zdroj nových vedomostí a znalostí. 

Na zabezpečenie úspešnej implementácie inovatívnych vzdelávacích prístupov k bilingvalite v jednotlivých vzdelávacích inštitúciách, sa v rámci kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne vypracuje trvalo udržateľný koncept bilingválneho vzdelávania. 
Naviac bude prvý krát vykonaná bilancia vedomostí v kontexte cezhraničných EU-projektov. Výsledok poskytne transparentný prehľad o vzniknutej pridanej hodnote získanej v rámci projektov, súčasne poukáže na opatrenia ohľadom budúcich projektových jednaní, rovnako bude využitý ako prostriedok k ďalšej komunikácii.
PROJEKTOVÝ OPIS

KONTAKT

MÁRIA JEZNÁ

Vedenie MŠ
kigaleitung@deutscheschule.sk


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram