AKTUALITY

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Valentínska chvíľka poézie

24. februára 2023

DSB
Valentína sme oslávili poeticky, teda prednesom poézie (a prózy). Ďakujeme všetkým žiakom a žiačkam, ktorí 14.2. recitovali na súťaži Hviezdoslavov Kubín a gratulujeme víťazom! 

Veľká vďaka patrí pani učiteľkám, ktoré vedú deti k láske k literatúre a tvorili dnes porotu: Lucia Grichová Oksošová, Lucia Strapáčová a Katarína Brestovská. 

Výsledky školského kola Hviezdoslavov Kubín 
I. kategória – poézia
1. miesto – Teo Theis, 3.A
2. miesto – Linda Huťanová, 3.A
3. miesto – Karolína Klobušická, 3.B; Lucia Matušková, 2.A

I. kategória – próza
1. miesto – Frederik Weber, 4.B
2. miesto – Boris Miškovič, 2.A
3. miesto – Daniel Scheber, 4.B

II. kategória – poézia
1. miesto – Alica Jarošová, 5.B
2. miesto – Laura Urban, 6.A
3. miesto – Matúš Lehocký, 6.A

II. kategória – próza
1. miesto – Matúš Slanina, 5.B
2. miesto – Melánia Theis, 5.B
3. miesto – Juraj Rak, 6.A

III. kategória – poézia
1. miesto – Denis Korgo, 8.A
2. miesto – Oliver Csapák, 7.A
3. miesto – Júlia Lehotová, 8.A

III. kategória – próza
1. miesto – Oliver Ježo, 7.A
2. miesto – Nelli Deglovičová, 8.A
3. miesto – Veronika Kolendovská, 8.ASPÄŤ


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram