AKTUALITY

Slávnostné otvorenie budovy školy

Slávnostné otvorenie školy pre deti a rodičov

30. septembra 2022

Predstavenstvo DSB

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 29.9.2022 zúčastnili slávnostného otvorenia budovy pre rodičov a žiakov DSB. Podujatie malo fantastickú účasť, v programe boli zastúpené všetky ročníky a my im tlieskame za ich hudobné vystúpenia a prezentácie, ktoré pripravili v triedach a odborných učebniach. Obrovská vďaka patrí organizačnému tímu: učiteľom a učiteľkám, kuchárkam, správe, školníkom a všetkým, ktorí spoluvytvárali skvelú atmosféru. Obzvlášť chceme vyzdvihnúť nasadenie Wolfganga Vollera, ktorý pre nás všetkých griloval a zároveň bol iniciátorom futbalového turnaja žiakov, učiteľov, rodičov a bývalých študentov.


Ešte raz vďaka všetkým!


SPÄŤ


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram