DOMÁCE ÚLOHY

 Dozor pri plnení domácich úloh

Význam a cieľ dozoru pri domácich úlohách

RITUAL

Deti si majú zvyknúť na pevný čas, v ktorom si robia domáce úlohy. Ohraničený časový limit pomáha pri cielenej, koncentrovanej práci a poskytuje možnosť sebakontroly. Vhodné pracovné miesto a atmosféra, ktorá umožňuje koncentrovanú prácu je tu veľmi dôležitá.

INDIVIDUALITA

V každej triede je konštantný dozor, ktorý žiakov podľa potreby individuálne podporuje a vedie k samostatnej práci.

SPÄTNÁ VÄZBA

Triedny učiteľ a rodičia dostávajú pomocou zápisov v školskom kalendári ako aj ústnou komunikáciou spätnú väzbu o vykonaných a ešte ostávajúcich domácich úlohách, príp. problémoch a ťažkostiach.PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram