AKTIVITY

KRÚŽKY

Poobede majú deti možnosť krúžkov alebo rôznych aktivít ponúkaných vychovávateľmi družiny.

VIAC

TÁBORY

Školský klub detí organizuje počas jarných a jesenných prázdnin, ako aj počas prvý dvoch týždňov letných prázdnin denné tábory.
VIAC

KNIŽNICA

Školská knižnica je k dispozícii žiakom, učiteľom, školskému personálu, a s povolením vedenia knižnice aj externým osobám.
VIAC

 Vyplnenie voľného času

PONUKY

Počas družiny poobede majú deti čas na voľnú hru ako aj na ponuku na podporu záujmov detí. Pre deti je v družine k dispozícii hrací kútik ako aj kútik na čítanie. Na viacerých stoloch môžu modelovať, stavať a hrať sa.

MOTTO

V osobitnej miestnosti majú možnosť kreatívnych prác. Jednotlivé dni v týždni sa nesú v určitom motte ako napr. tanec, hudba, modelovanie, kreativita atď., pričom sú rozvíjané rôzne ponuky, ktoré sa tiahnu kratšími alebo dlhšími úsekmi.

U veľa detí sú zvlášť obľúbené špecifické ponuky v oblasti kreativity a modelovania na rôzne témy alebo ročné obdobia. Tu vzniknuté individuálne diela posmeľujú detí ku kreatívnym experimentom, ktoré radi prezentujú svojim rodičom.

DEKORÁCIA

Dôležitou časťou družiny je spolupráca pri dekorácii počas školských podujatí, ako napr. Vianočný večierok, fašiangy, výzdoba priestorov družiny.
Z tohto vyplývajú poobedné aktivity ako sú napr. pečenie pred Vianocami, menšie výlety a zakladanie bylinkovej záhrady na dvore.

Dozor pri plnení domácich úloh

Pre cielené a úspešné vypracovanie domácich úloh a tým aj pre dozor pri plnení domácich úloh sú dôležité nasledovné kritériá:

DOMÁCE ÚLOHY

Vypracovanie domácich úloh patrí k bežnému dňu školáka a preto má svoje miesto v rámci dozoru.
VIAC


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram