OBSERVATÓRIUM

VZDELÁVACÍ PROJEKT 

PRE BRATISLAVU A BUDÚCNOSŤ

CIEĽ 

PROJEKTU


Vybudovanie a prevádzka profesionálneho observatória s verejným využitím v areáli novej budovy Nemeckej školy Bratislava na Bárdošovej ulici. Asi všetci ľudia so záujmom dvíhajú zrak ku hviezdam. Výsledok tohto projektu, hvezdáreňs ponukou pre jej verejné využitie, je projektom pre mesto Bratislavu a novým jedinečným vzdelávacím projektom.

ROZHODNUTIE 

O PROJEKTE


V januári 2021 predstavenstvo Školského združenia rozhodlo, projekt oficiálne naštartovať a hvezdáreň vybudovať. V pláne je taktiež jej verejné využitie. Verejné využitie v spolupráci so zaujímajúcimi sa osobami, školami, firmami a inštitúciami, je dôležitým bodom projektu, keďže v Bratislave momentálne nie je k dispozícii žiadna hvezdáreň. V priebehu ostatných 30 rokov v Bratislave nebola postavená a otvorená nová hvezdáreň. Nemecká škola Bratislava by pre tento účel rada využila príležitosť projektu prestavby novej budovy. Pre financovanie projektu plánuje jeho prípravný tím získať firmy a súkromné firmy, ktoré majú o tento vzdelávací projekt záujem a v budúcnosti by sa na ňom chceli zúčastňovať.

FINANCOVANIE

PROJEKTU


Zo štúdie, ktorú sme dali na daný účel vyhotoviť, vyplýva, že na hvezdáreň s možnosťou využívania pre verejnosť je potrebné rátať s investíciou približne 150.000 – 200.000 EUR. 

Táto suma bola získaná z darov od zainteresovaných spoločností, súkromných osôb a inštitúcií.

„Keď budeš v noci hľadieť na nebo, bude sa ti zdať, akoby sa všetky hviezdy smiali, pretože ja sa budem na jednej z nich smiať. Ty budeš mať hviezdy, ktoré sa vedia smiať.“

- Antoine de Saint-Exupéry - 

Malý princ (Le Petit Prince) Kapitola XXVI

Astronómia na dosah

NA STRECHE DSB

1. FÁZA

júl 2020 - január 2021

Analýza • ukončená

• Spolupráca s “planetaria.sk” združenie mimoriadne angažovaných laických astronómov 

• Výsledok: štúdia s prieskumom plánovanej lokality, potrebného rozpočtu a detailného rozpisu nákladov známych dodávateľov

PLANETARIA

2. FÁZA

február 2021 - november 2021

Začiatok získavania finančných prostriedkov a crowdfundingu • ukončená

• Príprava marketingových materiálov 

• Zverejnenie informácií o projekte prostredníctvom Nemecko-slovenskej priemyselnej a obchodnej komory (AHK) a v sociálnych médiách

• Príprava crowdfundingovej kampane (spustenie v máji 2021)

• Kontakty na spoločnosťami a súkromné kontakty

• Analýza stavebnej úpravy strešnej časti budovy na návštevnícku plošinu a parkovacie miesto pre observatórium a podanie žiadosti o stavebné povolenie

• Žiadosť o záväzné ponuky na prvky observatória


3. FÁZA

november 2021 - august 2022

Dokončenie fázy predkladania ponúk  • ukončená
• Priebežné získavanie finančných prostriedkov

• Hodnotenie ponúk 

• Rozhodnutie o výbere dodávateľa na výstavbu observatória a podpísanie zmluvy
Firma SINCON Technology, s.r.o.; Mašov 195, 511 01 Turnov

• Dokončenie žiadosti o výstavbu

• Vymenovanie interného projektového manažéra na koordináciu stavebných činností

4. FÁZA

august 2022 - apríl 2023

Výstavba
• Priebežné získavanie finančných prostriedkov

• Výstavba observatória

• Nákup a inštalácia zariadenia

• Formálna a organizačná príprava na prevádzkovanie observatória
5. FÁZA

Od mája 2023

Prevádzková činnosť
• Začiatok prevádzky 

Verejný "Astronomický klub“

Školské projekty

Spolupráca s Univerzitou v Bratislave

 Organizácia prednášok a prezentácií


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
film-playgift linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram