OBSERVATÓRIUM

VZDELÁVACÍ PROJEKT 

PRE BRATISLAVU A BUDÚCNOSŤ

CIEĽ 

PROJEKTU


Vybudovanie a prevádzka profesionálneho observatória s verejným využitím v areáli novej budovy Nemeckej školy Bratislava na Bárdošovej ulici. Asi všetci ľudia so záujmom dvíhajú zrak ku hviezdam. Výsledok tohto projektu, hvezdáreňs ponukou pre jej verejné využitie, je projektom pre mesto Bratislavu a novým jedinečným vzdelávacím projektom.

ROZHODNUTIE 

O PROJEKTE


V januári 2021 sa predstavenstvo školského združenia rozhodlo oficiálne spustiť tento projekt a vybudovať hvezdáreň. Plánuje sa jej verejné používanie. Toto verejné využitie spolu so záujemcami, školami, firmami a inštitúciami je dôležitým bodom projektu, keďže v Bratislave v súčasnosti takéto observatórium nie je. Za posledných 30 rokov nebolo v Bratislave postavené a otvorené žiadne nové observatórium. Na financovanie sa projektovému tímu podarilo získať už viac ako 80 zainteresovaných spoločností a súkromných osôb, ktoré sa chcú v budúcnosti podieľať na vzdelávacom projekte hvezdárne.

FINANCOVANIE

PROJEKTU
Ďakujeme všetkým sponzorom! 

Na zabezpečenie prevádzky hvezdárne s pravidelnými podujatiami a odbornými lektormi sú stále potrebné dary.

„Keď budeš v noci hľadieť na nebo, bude sa ti zdať, akoby sa všetky hviezdy smiali, pretože ja sa budem na jednej z nich smiať. Ty budeš mať hviezdy, ktoré sa vedia smiať.“

- Antoine de Saint-Exupéry - 

Malý princ (Le Petit Prince) Kapitola XXVI

Astronómia na dosah

NA STRECHE DSB

1. FÁZA

júl 2020 - január 2021

Analýza • ukončená

2. FÁZA

február 2021 - november 2021

Získavanie finančných prostriedkov • ukončené

3. FÁZA

november 2021 - august 2022

Predkladanie ponúk • ukončené

4. FÁZA

august 2022 - január 2024

Výstavba
• Priebežné získavanie finančných prostriedkov

• Výstavba observatória

• Nákup a inštalácia zariadenia

• Formálna a organizačná príprava na prevádzkovanie observatória


5. FÁZA

február 2024 - august 2024

Skúšobná prevádzka

Testovanie zariadení miestnymi odborníkmi z planetaria.sk a Univerzity Komenského 


Prvé podujatia

6. FÁZA

od septembra 2024

Operatívna prevádzka

·         Pravidelné podujatia

·         Odborné pozorovania študentami univerzity

V médiách - kto a čo o nás napísal

Prehľad článkov a správ
FUNDRAISING


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
film-playgift linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram