VÝLETY

Priebeh, trvanie školských výletov

Výlety sa uskutočňujú na konci školského roka (v júni).

3 dni v júni

1
Trieda
deň v lese spolu s materskou školou
denný výlet

3 dni v júni

2
Trieda
škola v prírode/športový týždeň
(napr. Neusiedl am See so zameraním na: príroda, šport, tímbilding)

1 deň

3
Trieda
denný výlet


1 týždeň

4
Trieda
škola v prírode/športový týždeň
(napr. Neusiedl am See so zameraním na: príroda, šport, tímbilding)
Účasť žiačok a žiakov povinná. 
Len vo výnimočných prípadoch a na základe dôležitých okolností a po rozhovore a dohode s riaditeľom, resp. triednym učiteľom je možné žiaka z tejto školskej akcie uvoľniť. V každom prípade je čas ciest/ denných výletov a vychádzok povinnou školskou činnosťou.
  • Školské výlety a denné výlety
     patria do celkového pedagogického procesu školy.

TÍM

požiadavka tímového ducha (spoločenstvo triedy) a vzájomnej hodnoty

ZÁŽITKY

zaujímavé zážitky z prírody a dostatočný pohyb
spoločné aktivity, ktoré obsahujú kultúrne, športové , umelecké, hudobné a pod. vzdelávanie

SEBAVEDOMIE

posilnenie sebavedomia

REČ

rozšírenie rečových schopností (nemčina, slovenčina, angličtina, francúzština, atď.)
spoznávanie pamiatok


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram