PORADENSTVO

Hlavné ciele

PORADENSTVO

Podpora pre deti, učiteľov, rodičov a rodinných príslušníkov dieťaťa.

EDUKAČNÉ PROCESY

Preventívno-intervenčné aktivity vo všetkých skupinách MŠ a individuálna terapeutická podpora detí.SECOND STEP

Realizácia preventívneho programu DRUHÝ KROK (z amerického orig. “Second Step“) – program je zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí v predškolskom a v mladšom školskom veku. 

  • Riešenie na každý výchovný problém začína slovami: Som tu. Počúvam ťa. Ako ti môžem pomôcť?

    KATARÍNA BAKOŠOVÁ

    Špeciálná pedagogická poradkyňa

Second Step

Cieľom tohto programu je hravou formou naučiť deti rozpoznávať emócie, vedieť o nich hovoriť a hlavne vcítiť sa do situácie iného. .
Súčasťou výučbových materiálov programu sú veľkoplošné fotografie ktoré znázorňujú situácie z každodenného života detí. Vďaka nim je možné vysvetliť a poradiť deťom, ako zvládať agresiu, násilie, hyperaktivitu či introverziu a ako si rozvíjať empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie a celkovú súdržnosť v triede.
V oblasti zvládania hnevu majú deti možnosť precvičiť si techniky na upokojenie a prostredníctvom ďalsích metód si osvojiť postup na riešenie problémov, aby deti dokázali ovládať pocity hnevu a boli schopné ich prejaviť sociálne prijateľnými spôsobmi
Jeho realizácia prebieha v troch na seba nadväzujúcich oblastiach:

NÁCVIK EMPATIE

OVLÁDANIE IMPULZÍVNOSTI A RIEŠNIE PROBLÉMOV

ZVLÁDANIE HNEVU

PORADENSTVO

KONTAKT

KATARÍNA BAKOŠOVÁ

Špeciálná pedagogická poradkyňa pre materskú školu
kiga_beratung@deutscheschule.sk


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
envelopecheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram