UKRAJINA

POMOC NAŠIM SUSEDOM

DSB PRE UKRAJINU

CIEĽ 

PROJEKTU

Podľa prieskumu Eurobarometer patrí Slovensko medzi krajiny s najnižšou podporou spoločnej európskej pomoci Ukrajine. V tomto zložitom prostredí je komplexná podpora Ukrajiny Nemeckou školou Bratislava veľmi osobitným záväzkom. Poslanie a hodnoty DSB sa pretavujú do dôležitého projektu pomoci a majú jedinečný vplyv na celú spoločnosť. 

Nemecká škola v Bratislave je školou stretávania žiakov  mnohých národov (Begegnungsschule) a bolo prirodzené, že sme pomáhali hneď od začiatku vojny. Nielen prijatím ukrajinských detí a zamestnaním ich matiek v DSB, ale aj mnohými akciami pre ľudí v núdzi. 

ROZHODNUTIE 

O PROJEKTE

V DSB prebiehalo od februára 2022 niekoľko paralelných iniciatív zameraných na pomoc ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine, do ktorých sa zapojili všetky orgány školy: žiaci a žiačky, učiteľky a učitelia, vychovávatelia a rodičia. Vďaka tomu bolo možné nepretržite poskytovať podporu ľuďom zasiahnutých vojnou a zároveň napĺňať hodnotový kódex DSB a posilňovať školu ako tím. 

Humanitárnu zbierku pre zdravotnícke zariadenia ako aj ľudí v núdzi sme koordinovali s ukrajinským lekárom a dobrovoľníkmi na Slovensku, aby sme zabezpečili dodávku naozaj potrebných pomôcok na konkrétne miesta, kde boli najviac potrebné. 

FINANCOVANIE

PROJEKTU
Od februára do júna 2022 bolo na dobročinný účet pripísaných celkovo 42 906 EUR. Na zbierke sa zúčastnilo viac ako 50 rodín. Všetky peniaze boli použité na humanitárnu a lekársku pomoc.

V decembri sa z iniciatívy detí z DSB uskutočnil vianočný trh pod heslom "Žiaci pomáhajú žiakom". Výťažok z aktivít vo výške 2000 € sme venovali Nemeckej škole v Kyjeve . Vďaka dodatočnému daru vo výške 1000 € od predstavenstva DSB bolo možné zakúpiť potrebné technické vybavenie pre internetové pripojenie Starlink. 

Prostredníctvom humanitárnej zbierky sa nám podarilo poslať na Ukrajinu plnú dodávku teplého oblečenia, sviečok, spacích vakov a prikrývok. 


Aktivity DSB na pomoc Ukrajine

ŽIACI POMÁHAJÚ ŽIAKOM

1. FÁZA

marec 2022

Finančná a materiálna zbierka

• Žiaci DSB veľmi citlivo vnímali krízovú situáciu v susednej krajine a pod vedením 11. triedy zorganizovali už začiatkom marca akciu "Sladká pomoc pre Ukrajinu" - predaj koláčov. Vyzbieralo sa približne 1000 €, ktoré boli venované mareena.sk. Táto organizácia sa podieľa na prijímaní utečencov na hraniciach so Slovenskom. Okrem toho je Mareena v kontakte so slovenskými orgánmi a pomáha pri riešení právnych záležitostí utečencov.

• Rada rodičov v spolupráci s radou učiteľov vyzýva k solidarite a usiluje sa o ubytovanie pre rodiny utečencov. Hneď na začiatku vojny rodiny spolu s učiteľmi vytvoria zberné miesto pre oblečenie, spacie vaky atď. a prostredníctvom newslettra DSB komunikujú všetky dôležité informácie v oblasti krízového riadenia. Žiaci a dospelí sa tak navzájom inšpirujú k neustálej pomoci, ktorá sa stáva súčasťou každodenného života školy. 

• Skupina pod vedením rodičov organizuje finančnú zbierku, vďaka ktorej môžeme už začiatkom marca poslať do Charkova prvú zásielku liekov a zdravotníckeho materiálu. V priebehu niekoľkých dní sa vyzbierali dary vo výške 11400 €. Balíky putujú na slovensko-ukrajinskú hranicu v dodávke a odtiaľ v spolupráci s miestnymi organizáciami pokračujú vlakom a autom do vojnovej nemocnice v Charkove. 2. FÁZA

apríl - jún 2022

Humanitárna pomoc v charkovskej oblasti pokračuje 

• Po úspešnej dodávke zdravotníckeho materiálu do Charkovskej vojenskej nemocnice a Charkovskej nemocnice urgentnej chirurgie v marci, putovala tretia dodávka v apríli do Charkovskej regionálnej nemocnice. Koordinátori zbierky nepretržite komunikovali s rodinami, ktoré darovali, aby sa s nimi podelili o úspešné dodanie a ďakovné listy a videá. To vytvorilo pocit spolupatričnosti medzi žiakmi, rodičmi, učiteľmi a správnou radou a motivuje k ďalším aktivitám. 

• V máji sme sa veľmi potešili, že do Charkova dorazila aj zásielka číslo 4 (v hodnote 14 000 eur), tentoraz určená pre pôrodnice (náhrady materského mlieka, detské plienky, lieky, šijací materiál). 

• V júni sa na nás Charkov obrátil s naliehavou žiadosťou o krmivo pre zvieratá. Vo fotogalérii na nasšej stránke nájdete fotografie z útulkov pre zvieratá, kam sa nám podarilo doručiť krmivo pre psov po náročnej 4-týždňovej ceste.
3. FÁZA

november 2022

Príprava na veľkú vianočnú zbierku
• V rámci príprav na vianočný trh DSB sme rozposlali list susedom našej školy s výzvou na humanitárnu zbierku. Dostali sme veľmi pozitívnu spätnú väzbu a mnoho vecných darov. 

• Po konzultácii so žiakmi sme sa rozhodli, že výťažok z vianočného trhu darujeme v prospech Deutsche Schule Kyjev. Konkrétne podporíme inštaláciu satelitného internetového pripojenia, ktoré umožní online vyučovanie aj v prípade výpadku bežného pripojenia. Žiaci DSB by mohli veľmi dobre chápu význam fungujúcich online hodín, pretože s nimi majú skúsenosti z čias pandémie Covid 19. 

• Materská aj základná škola nakreslili vianočné pozdravy pre Ukrajinu, ktoré sme použili ako štítky na balíčky s pomocou. Išlo o pokračovanie kreatívneho projektu "Mierové posolstvá", ktorý bol jednou z intervencií psychologicko-pedagogického tímu. 


4. FÁZA

december 2022

Vianočná zbierka "Žiaci pomáhajú žiakom"
• V decembri sa z iniciatívy detí z DSB sa uskutočnil vianočný trh pod heslom "Žiaci pomáhajú žiakom". Výťažok z aktivít, ako sú vianočné pečivo, ručné práce, blší trh a tombola, bol venovaný Nemeckej škole v Kyjeve vo výške 2000 €. Vďaka dodatočnému daru vo výške 1000 € od predstavenstva DSB bolo možné zakúpiť potrebné technické vybavenie pre internetové pripojenie Starlink.


• Prostredníctvom humanitárnej zbierky sa nám podarilo poslať na Ukrajinu plnú dodávku teplého oblečenia, sviečok, spacích vakov a prikrývok. Škatule balili starší žiaci a deti z DSB ich polepili vianočnými kresbami

• Školské grémium Schüler mit Verantwortung (SmV) navrhlo digitálny pozdrav od DSB pre Nemeckú školu Kyjev.


5. FÁZA

2023

Plánované pokračovanie projetktu 
• V novom školskom roku bude politológia/spoločenské vedy začlenená do predmetu ekonomika, pretože informácie a diskusie o aktuálnych udalostiach, ako napríklad vojna na Ukrajine, boli pre žiakov veľmi obohacujúce. 

•  Žiaci plánovali tento projekt udržateľným spôsobom. DSB už má napríklad online partnerstvo s DS Kyjev, kde si študenti vymieňajú informácie priamo so svojimi spolužiakmi. 

•  Získavanie finančných prostriedkov sa bude orientovať na konkrétne potreby inštitúciií typu nemocnice alebo školy, s ktorými sme už spolupracovali.

•  Tím pedagogicko-psychologickej poradne bude naďalej pripravovať integračné aktivity pre deti z Ukrajiny a podporovať žiakov pri emocionálnom spracovaní témy vojny v susednej krajine. 


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
picturegift linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram