GRÉMIA

RADA RODIČOV

RADA RODIČOV

Tím v školskom roku 2021/2022

ZOZNAM

Milí rodičia,

Rada rodičov zastupuje záujmy nás rodičov na Nemeckej škole Bratislava
a tým pomáha žiakom vo vytváraní školského života.
„POVEDZ NÁM TO A PRIDAJ SA K NÁM!“ je naše žijúce motto pre školský rok 2021/2022. Vás, milí rodičia DSB, preto srdečne pozývame k aktívnej výmene názorov, aby sme mohli prediskutovať všetky pozitívne i negatívne aspekty života v škole, aby sme pozbierali nápady a podnety, ktoré vznikajú v škole i v rodinách. A čo je dôležité, spolu sa nám podarí dobré nápady aj zrealizovať.Ciele

rady rodičov
● Rada rodičov je spojovacím článkom medzi rodičmi, žiakmi, vedením školy a školským združením. Naším spoločným cieľom je vytvoriť optimálne podmienky pre našich žiakov na DSB.
● Záujem a blaho všetkých detí v škole a v škôlke stojí na prvom mieste.
● Taktiež dlhodobý rast a etablovanie školy je spoločným prianím všetkých rodičov.
● Našim cieľom je prijať návrhy, kritiku a obavy, diskutovať o nich a konštruktívne ich použiť pre ďalší rozvoj.

Spolupráca rodičov

Proaktívna účasť rodičov na každodennom školskom dianí aj v rámci projektov, ktoré obohacujú život školy, sa stala samozrejmosťou. Či ste zástupca rodičov alebo „len“ otec alebo mama, starý otec či stará mama, aj toto sú oblasti, v ktorých môže každý z Vás pomôcť:
● „POVEDZ NÁM TO A PRIDAJ SA K NÁM!“ Pri našej práci počítame s vašou aktívnou podporou. Dajte nám preto vedieť o svojich návrhoch, nápadoch a vylepšeniach, a využite tak možnosť aktívne sa zapojiť do života školy, a tým aj pomáhať pri jej formovaní.
● Vaša pomoc pri organizácii a realizácii rôznych školských podujatí (lampiónový sprievod, jarná a letná školská slávnosť) je viac ako vítaná.
● S Vašou pomocou tento školský rok tiež lepšie zvládneme presťahovanie sa do novej školskej budovy.

Tešíme sa na množstvo rozhovorov, ktoré nám všetkým pomôžu zlepšiť procesy a spolužitie na našej škole, a tiež ich do budúcna ďalej optimalizovať. Opierame sa o sebavedomý, na budúcnosť zameraný, otvorene konštruktívny kolektív rodičov, ktorý sa zasadí za naše spoločné ciele pre blaho našich detí.

„POVEDZ NÁM TO A PRIDAJ SA K NÁM!“
Tešíme sa na spoločnú spoluprácu s Vami!

PORIADOK

rodičovskej rady

Niektoré z našich rôznorodých projektov

PROGRAM

1FCEDSB

každú stredu futbal oteckov, noví hráči sú srdečne vítaní, prídite sa jednoducho pozrieť o 18. hodine do DSB! Hráme vždy aj vonku, keď nám to umožní počasie, pretože máme na ihrisku večerné osvetlenie!

RADA RODIČOV

KONTAKT


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
envelopedownload linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram