DSB

GRÉMIA

RADA RODIČOV

Rada rodičov zastupuje záujmy nás rodičov na Nemeckej škole Bratislava a tým pomáha žiakom vo vytváraní školského života.

VIAC

RADA UČITEĽOV

V popredí činnosti Rady učiteľov je starostlivosť o ľudský prístup na škole, o jeho udržanie, resp. zlepšenie, za čo Rada učiteľov preberá spoluzodpovednosť.
VIAC

RADA ŽIAKOV

Žiacka rada slúži na koordináciu účasti žiakov na vytváraní školského a spoločenského života v škole, na výchovu žiakov ku samostatnosti a zodpovednosti.
VIAC


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
users linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram