GRÉMIA

RADA ŽIAKOV (SMV)

SMV

Tím v školskom roku 2021/2022

ZOZNAM

Milí žiaci,

Žiacka rada slúži na koordináciu účasti žiakov na vytváraní školského a spoločenského života v škole, na výchovu žiakov ku samostatnosti a zodpovednosti.
Je dôležitou súčasťou organizačnej štruktúry DSB. Pole pôsobnosti žiackej rady vyplýva z úlohy školy: žiaci majú v tomto rámci možnosť presadzovať svoje záujmy a prostredníctvom samostatne zvolených či prevzatých úloh prijať aj plnú zodpovednosť. Žiacka rada potrebuje podporu všetkých účastníkov školského spoločenstva.

Za účelom zabezpečenia plnenia úloh Žiacka rada na pravidelných stretnutiach diskutuje o aktuálnych témach, nápadoch a želaniach žiakov, plánuje nové aktivity. Taktiež sa stretávajú predsedovia jednotlivých tried a stupňov, aby svoje žiadosti a informácie o aktivitách odovzdali vedeniu školy.

Buďte pritom a spolu utvárajme našu školu a školský život. Neváhajte a kontaktujte sa so svojimim zvolenými zástupcami školskej rady. Vždy vám stoja k dispozícii pre vaše nové návrhy, priania a kritiku ako aj pre zlepsovacie návrhy.
„Len ten, kto spolupracuje, môže niečo zmeniť!“

PORIADOK

Žiackej rady (nemecky) 25.5.2015)

ŽIACKA RADA

KONTAKT


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
envelopedownload linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram