GRÉMIA

RADA ŽIAKOV (SMV)

SMV

Tím v školskom roku 2022/2023

ZOZNAM

Milí žiaci a žiačky,

Žiacka rada slúži na koordináciu účasti žiakov na vytváraní školského a spoločenského života v škole, na výchovu žiakov ku samostatnosti a zodpovednosti.
Je dôležitou súčasťou organizačnej štruktúry DSB. Pole pôsobnosti žiackej rady vyplýva z úlohy školy: žiaci majú v tomto rámci možnosť presadzovať svoje záujmy a prostredníctvom zvolených či prevzatých úloh prijať aj plnú zodpovednosť. Žiacka rada potrebuje podporu všetkých členov školského spoločenstva.

Za účelom zabezpečenia plnenia úloh Žiacka rada na pravidelných stretnutiach diskutuje o aktuálnych témach, nápadoch a želaniach žiakov, plánuje nové aktivity. Taktiež sa tu stretávajú predsedovia jednotlivých tried a stupňov, aby svoje žiadosti a informácie o aktivitách odovzdali vedeniu školy.

Buďte pritom a spolu vytvárajme našu školu a školský život. Neváhajte a kontaktujte svojich zvolených zástupcov školskej rady. Vždy sú vám k dispozícii pre vaše priania a kritiku ako aj pre zlepšovacie návrhy.
„Len ten, kto spolupracuje, môže niečo zmeniť!“

PORIADOK ŽIACKEJ RADY

 (nemecky) september 2022

ŽIACKA RADA

KONTAKT


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
envelopedownload linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram