DSB

PREDSTAVENSTVO

Predstavenstvo

Tím v školskom roku 2023/2024

PETER KRŠÁK

predseda predstavenstva

PETER KOMPALLA

podpredseda predstavenstva

DRAGEC HORVAT

 finančné záležitosti

ROMAN FOLTIN 

 externé vzťahy

ANDREA PRAMHAS

 interná komunikácia

IVAN FIGUĽA

digitalizácia

JANA HEMEDI

personálna politika


Audítorské správy

Správa nezávislého audítora pre správnu radu neziskovej organizácie

AUDIT

2022-2023

AUDIT

2021-2022

AUDIT

2020-2021

AUDIT

2019-2020

AUDIT

2018-2019

PREDSTAVENSTVO

KONTAKT

TBD

poverenec predstavenstva
bdv@deutscheschule.sk
+421-2-204 228 10
vorstand@deutscheschule.sk


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
envelopephone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram